zarządzanie Zmianami w LSHTM

rpa:group została zaangażowana przez London School of Hygiene & Tropical Medicine w roli podmiotu ds. Zarządzania Zmianami, do działania w celu poprawy procesów i procedur, oraz wspomagania kilku długoterminowych projektów inwestycyjnych w ramach nieruchomości Szkoły.

London School of Hygiene & Tropical Medicine to wiodące na świecie centrum badań i edukacji podyplomowej w zakresie publicznej i globalnej ochrony zdrowia. Misją Szkoły założonej w 1899 roku przez Sir Patricka Mansona jest poprawa zdrowia i równości w dostępie do ochrony zdrowia w UK i na całym świecie. Instytucja współpracuje ze swymi partnerami w celu doskonalenia publicznych i globalnych badań dot. ochrony zdrowia, edukacji oraz zastosowania wiedzy w sferze ustawodawstwa i praktyki. W ostatnich latach nastąpiła rozbudowa instytucji w jej dwóch głównych lokalizacjach: przy Kepel Street oraz Tavistock Place.

Nasz zespół będzie ściśle współpracować z nowo powołanym Dyrektorem ds. Nieruchomości Szkoły oraz Regent Samsic, profesjonalnym dostawcą usług pomocniczych, w celu zapewnienia pomyślnego ukończenia projektu w założonym terminie i budżecie, przy minimalnych utrudnieniach dla kadry i uczniów szkoły.

dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.

Kontakt