rpa:group kolejny raz na wysokiej pozycji w rankingu Design Week Top 100

wyniki ogłoszone…

Coroczny plebiscyt Design Week Top 100 zawiera szczegółowe i kompleksowe analizy kondycji finansowej branży projektowej i zawiera ranking 100 firm, uszeregowanych według wolnych dochodów. Ponieważ wszystkie firmy wymienione w Design Week Top 100 są badane niezależnie, ranking stanowi całkowicie zrównoważony i obiektywny obraz wyników finansowych branży.

Wyniki na rok 2016 zostały wyjawione i z przyjemnością ogłaszamy, iż zajęliśmy 36 miejsce spośród wszystkich agencji projektowych w UK i 7 w kategorii projektowania wnętrz. To wszystko pomimo danych branżowych wskazujących na nieco trudniejsze warunki handlowe w porównaniu do lat ubiegłych. Osiągnięcie takiej pozycji pomimo trudniejszych czasów, jakie nastały w handlu to skutek wielkiego zaangażowania naszych pracowników oraz ich ciągłej kreatywności, jak również silnych relacji z klientami, którzy w dalszym ciągu wybierają rpa:group.

dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.

Kontakt